3 flyttetilbud Nærum

  • Flyttemand Nærum - Få 3 herlige tilbud
  • Du sparer 13 procent med 3 strålende flyttetilbud
  • Udfyld skemaet på bare 2 minutter

Få 3 3 flyttetilbud Nærum tilbud

Eksempler på veje
fra Nærum

Nærumlund
Bøgevejen
Kirkeåsen
Ekenæsvej
Nærum Vænge
Koefoeds Bakke
Rundforbiparken
Tovesvej
Bavnestien
Alleen
Hartmanns Plads
Sandskrænten
Alfred Christensens Vej
Nærumhusvej
Skodsborgvej
Wesselsmindevej
Lyngdalen
Egevejen
Malmbergsvej
Lendemosehøj

Vi giver 3 velegnede flyttetilbud på god flyttemand i Nærum

Indsend din Nærum flytteopgave til os og modtag 3 gratis tilbud. Når din opgave er sendt ud til de 3 bedst matchende fagfolk i Nærum, vil de tage kontakt til dig med et gratis og uforpligtende tilbud på flytning. Hvis din opgave er interessant for flere flyttemænd i Nærum, kan du modtage op til 3 konkrete tilbud.
En flyttemand i Nærum kan assistere dig ved at stå for alt vedrørende din forestående flytning, så du i stedet kan bruge din dyrebare tid på andre ting, som du selv finder mere interessante. Brug 5-6 minutter på at besktive din opgave og indsend opgaven til os, så finder vi de bedste egnede flyttemand i Nærum til opgaven.
Flyttemanden løser alle opgaver i forbindelse med en flytning, lige fra nedpakning, transport, opsætning til flyttekasser, flyttebil og forsikring. Find din kvalitetssikrede fagmand her på Billig-flyttemand.dk allerede i dag og få samtidig en stor rabat på flytteopgaven.

Enkelte firmaer og deres specialer

Da kød, mælk og industrivarer begyndte at konkurrere med fiskene om at være den dominerende vare på ladet af de danske flyttelastbiler fra omkring 1950, skete der samtidig betydelige forskydninger i branchen. Tilladelsessystemet satte ganske vist sine snævre grænser.
Det låste i nogen grad branchen fast i en struktur, der lignede landbrugets: en række mindre familiefirmaer, der kun havde ganske begrænsede muligheder for at vokse sig store. Man kunne ikke blot udvide sin bilpark, som man havde kapital og gods til. Men ved siden af tilladelserne kom de enkelte firmaers adgang til godset til at spille en stor rolle.
Selv om de godt kunne have lige mange biler, blev der en stadigt stærkere forskel på den billig flyttemand, der selv formidlede en større mængde gods og havde andre flyttemænd til at køre for sig, og på ham, der kørte for en anden transportformidler.

A-tilladelser til flyttemandsbranchen

Endnu i 1951, da de første A-tilladelser kom, var flyttemandsbranchen på mange måder først og fremmest indrettet på at køre med fisk. Det fremgik alene af, hvor flyttemændene fandtes. 39 af dem eller lige knap hver fjerde fandtes i Esbjerg, yderligere knap en snes i de nørrejyske fiskerihavne med Hirtshals som den vigtigste og en god håndfuld i fynske havne, heraf fire i Kerteminde.
Af branchens 8 største flyttemænd (med 5 eller flere biler) var de 4 orienteret mod fisk: P.C. Sperling i Kolding samt Aksel Vernersen, H.C. Jensen og Jørgen Andersen i Esbjerg. En betydelig del af flyttemændene i fiskerihavnene var i øvrigt flyttefirmaer, der faktisk udelukkende kørte med egne varer.
De havde ca. 15% af alle tilladelser i 1951. Fisketransportørernes rolle var imidlertid vigende. l Esbjerg kunne man se det på flere måder. Der blev færre flyttemænd med færre tilladelser i byen gennem halvtredserne.

Få 3 3 flyttetilbud Nærum tilbud


Eksempler på 3 flyttetilbud i Nærum

Skodsborg Gruppen
Egehegnet 28
2850 Nærum
CVR: 36116927
Hjemmeside
Grøn Flyt & Transport
Bøgevejen 8
2850 Nærum
CVR: 33694792
Hjemmeside
Kriss kan alt ude & hjemme
Nærum Hovedgade 21
2850 Nærum
CVR: 35066934
Hjemmeside